Søk i våre sider:
Startside Om selskapet Våre tenester Referanser Filer til nedlasting Kontakt oss 
 
Startside > Våre tenester

Våre tenester

Styrearbeid
Anne-Lise Roald er aktiv som styreleiar og styremedlem i ulike bedrifter, lag og organisasjonar. I tillegg til praksis frå området, har ho også formell kompetanse på Mastergradnivå innan styrearbeid, kommunikasjon og ledelse.

Etablererrådgiving
Selskapet tilbyr hjelp og rådgiving i hele etableringsprosessen, frå du har ein idé til du er klar til å starte opp den nye verksemda. Anne-Lise Roald har eiga erfaring som gründer, og har arbeidd som rådgivar for ei rekkje andre. Ho er óg godkjend som etablererrådgivar for mottakarar av etablererstipend frå Innovasjon Norge. Bistand til utvikling av forretningsplan, søknader om finansiering, kontakt med andre støttespelarar og generell rådgiving.

Forretningsutvikling
Arbeid med å setje seg mål for verksemda, finne ut korleis ein skal nå dei, og måle framdrifta er viktig arbeid for å styre ei verksemd. Selskapet kan vere sparringpartnar i denne prosessen, og vere med på alt frå prosjektskisse, finne moglegheiter for finansiering, og bistå i gjennomføringa av planane. Slike planar kan vere spesielt viktige for arbeid med nye produkt, nye marknader eller i vekstfasar i verksemda.Ta gjerne kontakt for meir informasjon og ein uforpliktande samtale.

Kontakt: post(a)aroald.no - tlf: 97705654 - Synnes, 6040 Vigra


Share